TJENESTER

TJENESTER

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Trefelling
  • Stubbefjerning
  • Flishugging
  • Tomterydding
  • Skogkultur
  • Linjerydding
  • Vegetasjonsrydding

Hvor?

Vi tar på oss trefelling i områdene rundt Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Klæbu, Skaun, Orkanger, Levanger, Selbu og Tydal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREFELLING

Trær kan utgjøre fare for folk og bygninger, og hindre utsikt. Det kan bli store skader dersom vær og vind får felle dem!

Vi har kompetansen og utstyret til å felle trærne, og sørger for at sikkerheten til folk og bygninger blir ivaretatt.

Trær kan ofte felles i en del, om det nok plass til det. Hvis trærne står mellom hus, brukes klatreteknikk som gjør at vi kan felle treet i mindre deler. Vi kan også fire ned deler av treet om det henger over hus/hage.

Vegetasjonen i Norge vokser som aldri før, og det reduserer utsikten for mange. Vi feller og fjerner trærne på en skånsom og sikker måte, til en konkurransedyktig pris.
Trøndelag trefelling AS er ansvarsforsikret gjennom Selbu sparebank.

Vi tar på oss trefelling i Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Klæbu, Skaun, Orkanger, Levanger, Selbu og Tydal.

Fjerning av treet

Vi fjerner kvister og stamme etter felling om det er ønskelig.

Trøndelag trefelling utfører oppdraget etter ditt ønske!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUBBEFJERNING

Har du en stubbe som er i veien? Ved stubbefresing fjerner vi stubben for deg på en effektiv måte.

Vi kan også hjelpe deg med å fylle på jord og så gressfrø.

Ta kontakt via skjemaet for et tilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMTERYDDING

Ved etablering en ny tomt kan vi leies inn til å fjerne trær og vegetasjon. Dette utfører vi på en skånsom måte slik at du som kunde blir fornøyd med resultatet.

Vi har flishogger til å flise opp kvist og virke. Vi fjerner flisa og virke etter ditt ønske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOGKULTUR

Skogkultur er innvesteringer som skogeier gjør for å få frem ny skog etter hogst.

Trøndelag trefelling har høyere utdanning i Skogbruk og flere års erfaring med arbeid innen skogkultur.

  • Skogplanting

Etter sluttavirkning av et skogbestand, er skogeier lovpålagt å sørge for foryngelse. Vi planter skog etter ditt ønske slik at bestandet blir forynget på best mulig måte.

  • Ungskogpleie

Ungskogpleie gjøres for å bevare kvaliteten på fremtidig tømmer. Det vil gi høyere inntekt til skogeieren når skogen skal hogges.

Ungskogpleie går ut på å bedre vekstforholdene i skogen ved å fjerne lauv og regulere avstanden mellom det ønskede framtidstreslaget. Når et skogsområde er blitt forynget, vil det også vokse opp konkurrerende vegetasjon. Ved å gjøre ungskogpleie unngår man at ønsket treslag skades eller hemmes i vekst.

Vi er samarbeidspartner med Allskog SA og utfører ungskogpleie på vegne av dem.

Om oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trøndelag Trefelling AS ble etablert i april 2017 og består av Henrik Selboe og Vegard Kjøsnes.

Vi har flere års erfaring med manuelt skogsarbeid og felling av trær.

Henrik og Vegard har bachelorgrad i skogbruk ved Høgskolen i Innlandet.

Trøndelag Trefelling AS har ansvarsforsikring gjennom Selbu sparebank.

 

Kontakt

Trøndelag Trefelling AS
Skarodden 18,
7580 Selbu

Tlf.: 941 43 567 / 467 96 110

E-post: post@trondelagtrefelling.no